Ludmila 5(Перфектно обслужване . Препо..)Фен от 6 години
Мария Фен от 6 години
йорданка Фен от 6 години
МИЛЕНА Фен от 2 години