luben 5
Останах много доволен от плодовата салата и фондю. Благодаря за перфектното обслужване!!!