Любомир Фен от 7 години
Димитър Фен от 2 години
Блага Фен от 2 години