Дамян Фен от 3 седмици
Ani 4Фен от 4 месеца
Jasmina Фен от месец
Iskrena Фен от месец
Наталия Фен от 4 месеца
Петя Фен от 3 месеца
Цанка Фен от 4 месеца
Любомила Фен от месец
Илиян Фен от месец