галентина Фен от 3 години
Радка Фен от 3 години
Вера Фен от 3 години
Мария Фен от 3 години
Атанас Фен от 3 години
Антония Фен от 3 години
Miglena Фен от 8 месеца