Златин 5Фен от 3 години
Явор Фен от 3 години
Стефка 5Фен от 3 години
Galia Фен от 1 година
Димитър Фен от 3 години
Венцислав Фен от 3 години