Владислава Фен от 1 година
Стоянка Фен от 1 година
Сиана Фен от 1 година
Елена Фен от 4 месеца
Nevena Фен от 1 година