Teodora Фен от 2 месеца
Красимира Фен от ден
Виктор Фен от месец
Борис Фен от 2 месеца
Таня Фен от 2 месеца
Тамара Фен от месец