Светлана Фен от 7 години
Илияна Фен от 7 години
Весела Фен от 6 години
Ани Фен от 5 години
Таня Фен от 5 години
Елка Фен от 4 години
Детелина Фен от 2 години
Мая Фен от година
Румяна Фен от година
Snezhka Фен от година
Zlatka Фен от 10 месеца