Ирена Фен от 5 години
Nikolai Фен от 7 години
Ивайла Фен от 7 години
Христина Фен от 5 години
Снежана Фен от 4 години
Lyudmila Фен от 4 години