Камелия Фен от 3 години
Tamara Фен от 5 години
Светозара Фен от 5 години
мирослав Фен от 5 години
Любка Фен от 5 години
Кремена Фен от 3 години
Мануела Фен от 5 години
Виктория Фен от 5 години