Надежда Фен от 4 години
Петър Фен от 9 месеца
ана Фен от 5 години
Емил Фен от 3 години